Verificare

Stingătoarele de incendiu se verifică anual, după prima reîncărcare!!!

Reîncărcare

Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni...

Reparare

Eticheta trebuie să conţină referiri la perioada de garanţie acordată...

Stingătoare

Echipamente și dispozitive specializate în prevenirea și stingerea incendiilor.

Accesorii

Accesoriile PSI sunt categoria de materiale destinate prevenirii și stingerii incendiilor ce au ca rol ușurarea intervențiilor asupra unui incendiu.

Hidranți

Hidranți pentru stingerea incendiilor(de interior, de exterior, subterani). Hidranți din fonta sau oțel inoxidabil la standarde europene.

Echipamente

Echipamente PSI pentru protecția capului. Echipamente PSI pentru protecția corpului, mâinilor și picioarelor.