CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII

Documentația trebuie să conțină următoarele…

Documentația trebuie să conțină următoarele:

 1. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 2. Dovada existenței unei forme de stabilire în România;
 3. Lista cu utilajele, dispozitivele și dotările tehnologice din care să rezulte capabilitatea persoanei juridice pentru activitățile de verificare și reparare.
 4. Copiile certificatelor de etalonare sau a buletinelor de verificări metrologice pentru echipamentele de măsurare și control utilizate la activitatea pentru care se solicită autorizarea;
 5. Proceduri / instrucțiuni proprii privind modul de efectuare a activităților pentru care se solicită autorizarea;
 6. Copiile atestatelor personalului tehnic de specialitate emise de către ISCIR în conformitate cu prevederile legislației in vigoare;
 7. Copiile documentelor care atestă existența la data formulării cererii a raporturilor contractuale între persoana juridică și personalul tehnic de specialitate;
 8. Copiile deciziilor de numire a personalului tehnic de specialitate;
 9. Lista cu personalul de deservire autorizat conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile pentru prestarea următoarelor activități:
 10. Supraveghere tehnica la umplere la butelii pentru gaz petrolier lichefiat Vmax 26L
 11. Supraveghere tehnică la umplere la butelii pentru gaze comprimate, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune și cele destinate stingerii incendiilor.