IGNIFUGAREA

SOLUȚIA IGNIFUGĂ DE INTERIOR PENTRU LEMN – SETISTOP-S

Produsul ,, SOLUȚIE IGNIFUGĂ DE INTERIOR PENTRU LEMNUL DE BRAD                             SETISTOP-S’’ , este o soluție apoasă concentrate ce conține silicat de sodium, fomiat de calciu și silice coloidală. Produsul are proprietăți complementare insecticide și fungicide.

Domeniu de utilizare: – Ignifugarea structurilor din lemn de brad aflate în interior construcțiilor.

Prezentele instrucțiuni se aplică pentru protecția la foc corespunzătoare standardului European SR EN 13501- ‘’Reacția la foc’’, cu realizarea performanței C-s1, d0, având semnificațiile: rezistența la foc ridicata/greu inflamabil – ‘’C’’, lipsă sau emisia scăzuta de fum în cazul expunerii la foc- ‘’s1’’ ți absența fenomenului de desprindere a unir corpuri arzânde ce pot declanța incendii secundare –‘’d0’’.

În acord cu Agrementul Tehnic nr.001SC-03/324-2015 eliberat de către INCD-URBAN-INCERC Cluj-Napoca produsul are și alte aplicații cu referire la ignifugarea OSB și MDF.

Pregătirea suprafețelor: – Suprafețele vor fi uscate, curate, lipsite de depuneri solide și fără scoarță de copac.

Condiții de aplicare: – Aplicarea produsului pe suprafața lemnoasa se face după diluarea prealabilă cu apa curate, în raport volumetric de 1 : 1, numită soluție diluată.

Aplicarea se poate executa prin : 

a) pensularea în două straturi successive;

b) pulverizarea în două straturi successive;

În cazul utilizării procedeelor prin ,,pensulare sau  pulverizare,, intervalul de timp între cele două operațiuni successive de aplicare se stabilește după cum urmează:

  • 6 ore pentru temperatura mediului abient mai mare de 30 grd. C
  • 8 ore pentru temperatura mediului abient cuprinsă între 20–30 grd.C
  • 24 ore pentru temperatura mediului abient cuprinsă între 5-20 grd.c

Umiditatea suportului lemnos pe care se aplică Soluția de ignifugare va fi de maximum 18%.

Umiditatea aerului în timpul tratamentului suprafeței lemnoase va fi de maximum 70%.

Pulverizarea se face de la o distanță optimă de cca 30 cm față de suportul lemons.

Consum specific: – Pulverizarea în două straturi successive:

  • Soluția concentrată: 310 gr/mp., suprafață lemnoasă;
  • Soluția diluată cu apă în raport volumetic de 1:1 cca 510 gr/mp.

Termen de valabilitate: – Termenul de valabilitate al produsului în ambalajele originale este de 2 ani;

Termenul de valabilitate al lucrării pentru lemn neprotejat este de 5 ani.
Termenul de valabilitate al lucrării pentru lemn protejat cu izolație termică și lambriu este nelimitat.

Depozitare: – Depozitarea produsului se face în ambalajele originale la temperaturie cuprinse între -5…..+40 grd.C.

 Proprietăți complementare ale produsului: – Produsul SETISTOP –S are următoarele proprietăți complementare:

  • Efectul antimucegai pentru paraziții lemnului din aceasta clasă;
  • Efectul de protective împotriva insectelor xilofage și mamiferelor rozătoare;

Documentele de omologare ale produsului SETISTOP – S, sunt: AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII ( prelungire la interval de 3 ani), și AVIZ TEHNIC (prelungire la interval de 2 ani), eliberate de organele acreditate.